Regelgeving bedrijfskleding Belastingdienst

Bedrijfskleding en de Belastingdienst

Werkkostenregeling

Er  zijn twee manieren om je werknemers van bedrijfskleding/ werkkleding te voorzien:

 • Door de kleding ter beschikking te stellen (je bent en blijft eigenaar)
 • Door de kleding te vergoeden of te verstrekken (je werknemer is eigenaar)

Vergoeden of verstrekken van bedrijfskleding

Wanneer je de kleding vergoed dan wel verstrekt wordt dit gezien als loon. Ook ten aanzien van de reinigingskosten van de kleding.

Ter beschikking stellen van de bedrijfskleding

Wanneer je kleding ter beschikking stelt aan je werknemer is deze onbelast wanneer de werknemer deze op de werkplek draagt.

Wat is voor de Belastingdienst werkkleding?

Wanneer de werkkleding aan 1 van de volgende criteria voldoet:

 • Wanneer je logischerwijs kunt aannemen dat het alleen voor werkzaamheden wordt gebruikt. Denk hierbij aan een laboratoriumjas of een stofjas voor ijzersmederij.
 • Wanneer er een logo of tekst op het kledingstuk is aangebracht welke het bedrijf aanduid. Met als voorwaarde dat deze minimaal een afmeting heeft van 70cm2 per kledingstuk. Om dit te berekenen kun je een denkbeeldige rechthoek om het beeldmerk bedenken en dan vanuit de uiterste hoeken gaan meten.
 • Indien de bedrijfskleding op de plek van werkzaamheden achter blijft. Dit moet je aan kunnen tonen.
 • Indien de bedrijfskleding bijvoorbeeld een uniform is of wanneer dit een overall betreft.
 • De werkkleding is enkel aangeschaft gezien de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft. Denk hierbij aan de aanschaf van werkschoenen met een veiligheidsnorm. In dat geval moet je aan meerdere eisen rekening houden:
  • Je hebt een ARBO-plan klaar liggen.
  • De kleding of schoenen sluiten aan bij dit ARBO-plan.
  • De bedrijfskleding wordt met name tijdens werktijd gedragen.
  • Je werknemer heb je hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Wat ziet de Belastingdienst als een uniform?

Als je werknemers buiten je bedrijf de bedrijfskleding dragen en op dat moment worden geïdentificeerd als zijnde werknemers van jouw bedrijf of worden aangezien voor een bepaalde beroepsgroep dan wordt dit gezien als een uniform. Als goede voorbeelden kun je denken aan politie, stewardessen of beveiligers. Een belangrijke voorwaarde is dat de hele outfit bij elkaar past.

Indien je twijfelt of de kleding die je wilt voeren onder de categorie uniform valt kun je dit bespreken met de Belastingdienst.

Wanneer je bij een uniform bijvoorbeeld een stropdas draagt en dit is onderdeel van het uniform dan is dit ook werkkleding. Voor deze losse stropdas maakt het niet uit of deze door de belastingdienst wordt herkend als onderdeel van het uniform. Ook niet wanneer deze buiten het werk gedragen wordt.

Wat  als de kleding niet aan bovengenoemde voorwaarden valt?

In dat geval ziet de belastingdienst de kleding aan als zijnde betaald loon. Echter kun je dit loon als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Hoe zit het met de reinigingskosten?

Wanneer u de bedrijfskleding onbelast ter beschikking heeft mogen stellen mag je de reinigingskosten hiervan onbelast vergoeden. In dat geval kun je deze vergoeding zien als intermediaire kosten.

Bekijk onderstaand schema om na te gaan welke regels je moet toepassen voor je eigen onderneming. Zo kom je erachter of je de bedrijfskleding onbelast mag aanbieden aan je werknemers.

Voor meer informatie kun je het beste even op de website van de belastingdienst kijken: <<< De Belastingdienst >>

Terug naar de homepagina